Tom Holland Về vai trò của Kitô giáo trong tâm trí phương Tây

Trong tập phim hôm nay, chúng ta đang nói về vai trò biến đổi của Cơ Đốc giáo trong sự phát triển của tâm trí phương Tây và tác động lâu dài của nó đối với khoa học, chủ nghĩa thế tục, và thậm chí cả chủ nghĩa vô thần.

Trong phân đoạn túi thư của chúng tôi, chúng tôi trả lời một câu hỏi về việc xây dựng Thành Phố của Thượng Đế.

Và tất nhiên, chúng tôi muốn để lại cho bạn một số lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể bắt đầu đặt niềm tin của bạn vào hành động. Trong phân khúc thợ xây của chúng tôi, có một nỗ lực đổi mới để cho phép các nhóm như Planned Parenthood giảng dạy trong trường học. Làm thế nào bạn có thể lên tiếng chống lại điều này.