Thẻ cầu nguyện và bản tin chèn

Sau đây là một danh sách miễn phí, Các tờ rơi in cho giáo dân.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt và không nhìn thấy nó trong danh sách ở trên, hoặc nếu bạn đang quan tâm đến thứ tự tuyên bố mới nhất về di trú từ các giám mục của Minnesota, Xin vui lòng gửi email cho Jessica Zittlow (jzittlow + @ + mncc + dấu chấm + org).