Tự do tôn giáo tuần tài nguyên

Tay trên đầu trang của mở kinh thánh cầu nguyện với text mà nói tài nguyên tuần tự do tôn giáo

***Các tài liệu trên Trang này sẽ làm việc tốt hơn trong các trình duyệt khác với Internet Explorer (tức là. Google Chrome, vv.)***

Tải về và chia sẻ nguồn lực tuần tự do tôn giáo khác nhau với giáo xứ của bạn, gia đình, và bạn bè.

Video

For further resources, including lectionary notes, Blogs, Podcast, và hành động cảnh báo, truy cập vào các Hoa Kỳ hội nghị giám mục công giáo’ Trang tuần tự do tôn giáo.