Tuần tự do tôn giáo

Lá cờ Hoa Kỳ với các từ ngữ trong Thiên Chúa We Trust đươc.

Tự do tôn giáo là người đầu tiên của chúng tôi, Hầu hết các ấp ủ Liberty

Tự do tôn giáo phải được bảo vệ, tôn trọng, và kích hoạt không chỉ ở Minnesota, hoặc thậm chí chỉ cần Hoa Kỳ, nhưng trên toàn thế giới. Bởi vì Thiên Chúa tạo ra loài người phải thờ phượng Ngài, chúng ta phải giúp đảm bảo mọi người được tự do để hoàn thành lõi này con người gọi để thờ phượng Thiên Chúa.

Chúng tôi tham gia trong đánh dấu Tự do tôn giáo tuần từ tháng sáu 22-29. Bấm vào hình ảnh dưới đây để tìm:

  • Cầu nguyện hằng ngày, phản xạ, và hành động bạn có thể thực hiện trong suốt cả tuần
  • Tài nguyên để thúc đẩy và đánh dấu tôn giáo tự do tuần bao gồm các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và báo tin, và ghi chép Lectionary.
  • Các tài liệu giáo dục khác bao gồm video, Podcast, và các bài viết

***Các tài liệu trên các trang này sẽ làm việc tốt hơn trong các trình duyệt khác với Internet Explorer (Ví dụ:. Google Chrome, Safari, vv.)***

Nhấp vào hình ảnh trên để cầu nguyện hàng ngày, phản xạ, và hành động liên quan đến các trường hợp tự do tôn giáo.

Nhấp vào hình ảnh trên để ghi chú để kết hợp vào các cuộc giết người và phản ánh. Trang này cũng bao gồm mạng xã hội và thông báo bản tin.

Nhấp vào hình ảnh ở trên để lưu trữ video, Bài viết, Podcast, và các nguồn lực tự do tôn giáo giáo dục khác.

Câu hỏi hay sự trợ giúp trong việc thúc đẩy hoặc lập kế hoạch các hoạt động tuần tự do tôn giáo trong giáo xứ hay các cộng đồng của bạn, liên hệ kcross@mncatholic.org.

Để biết thêm thông tin và tài nguyên, truy cập vào các USCCB ’ s tự do tôn giáo trang web.