Tuyên bố phương tiện truyền thông (MCC): Tuyên bố về các cựu linh mục’ Vị trí sửa đổi hôn nhân

Saint Paul, MN, Có thể 17, 2012—Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã được biết về một sự kiện truyền thông được tổ chức bởi một nhóm các cựu linh mục phản đối Tu chính án Bảo vệ Hôn nhân Minnesota. Như với bất kỳ công dân nào, they have the right to share their views in the important public debate about the definition of marriage. While we are grateful to many of these men for their previous years of service, they have now chosen to separate themselves from the teaching of the Catholic Church regarding marriage. The Minnesota Bishops, like their counterparts across the country, along with every Catholic priest and deacon, have the responsibility to communicate Catholic teaching on this most fundamental matter. Only marriage between one man and one woman is consistent with the Gospel and the demands of justice.

###