Star Tribune: Giáo hội là quyền nói ra

(Op ed của giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị Jason Adkins, xuất hiện trong tháng mười 23 vấn đề của Star Tribune.) bởi Jason Adkins nhiều cộng đồng tôn giáo đã được ủng hộ cho hoặc chống lại việc sửa đổi bảo vệ hôn nhân Minnesota. Tuy nhiên, Các … Tiếp tục đọc →