Người công giáo tại tòa

Tham gia 2,000+ Người công giáo Minnesota là đến với nhau cho cuộc sống & nhân phẩm ngày thứ ba, Tháng hai 19, 2019! Người công giáo tại Capitol là một ngày cầu nguyện, cảm hứng, giáo dục, và tuyên truyền. Trong chương trình buổi sáng tại Trung tâm hội sông St. … Tiếp tục đọc →

Cuộc diễu hành kinh Mân Côi gia đình Archdiocesan

Theo một nhân chứng công cộng để Đức tin công giáo của chúng tôi trong tháng này của tháng dành riêng cho chúng tôi may mắn mẹ Maria, đến với gia đình và bạn bè để hàng năm có thể gia đình kinh Mân Côi rước ở Saint Paul. Bishop Andrew Cozzens will lead theTiếp tục đọc →