Đừng biến chính trị thành thần tượng

Khi chúng ta nghe từ "thờ hình tượng," chúng ta có lẽ nghĩ trước tiên về một con bê vàng và thờ phượng ngoại giáo. Nhưng thờ hình tượng, ban sự tôn kính và tận tụy nợ Đức Chúa Trời một điều gì đó được tạo ra thay thế, thực sự là một tội lỗi phổ biến hơn nhiều. Thực tế, … Tiếp tục đọc →