Tin tức phát hành (MN cho hôn nhân): Lãnh đạo tôn giáo Interfaith gửi thư kêu gọi các nhà lập pháp phản đối hôn nhân cùng giới tính hóa đơn

CHO phát hành ngay lập tức các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định hôn nhân tự nhiên như là một tổ chức xã hội nền tảng bắt nguồn từ sự bổ ích của giới và từ chối tuyên bố rằng cùng giới tính "hôn nhân" hóa đơn đầy đủ bảo vệ tự do tôn giáo và quyền của lương tâm Minneapolis (Tháng tư 18, 2013) — … Tiếp tục đọc →

Star Tribune: Giáo hội là quyền nói ra

(Op ed của giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị Jason Adkins, xuất hiện trong tháng mười 23 vấn đề của Star Tribune.) bởi Jason Adkins nhiều cộng đồng tôn giáo đã được ủng hộ cho hoặc chống lại việc sửa đổi bảo vệ hôn nhân Minnesota. Tuy nhiên, Các … Tiếp tục đọc →