Khôi phục lại bình chọn Phone Bank

47,000 Cư dân Minnesota ngày tạm tha cho một tội trọng tội được không đủ điều kiện bỏ phiếu. Họ sống trong cộng đồng của chúng tôi, họ làm việc và đóng thuế, but they can’t vote. Restoring voting rights is an important symbolic step that will affirm the dignity of theseTiếp tục đọc →