Tinh thần công giáo: Những thách thức khi đối mặt với hành động điều hành của Obama về nhập cư

(bởi Jason Adkins) Tháng mười hai 17, 2014 Gần đây, Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về hành động điều hành của Tổng thống Barack Obama mà "trì hoãn hành động" cho, Tiềm tàng, hàng triệu người không có giấy tờ sống ở Hoa Kỳ. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp có thể có, … Tiếp tục đọc →

Biểu đồ lưu lượng: Những người đủ điều kiện cho hành động hành chính của quản trị nhập cư?

Khuôn khổ và thời hạn áp đặt trong khuôn khổ của những người và những người không đủ điều kiện cho việc trục xuất tạm hoãn là có nghĩa là để phục vụ một mục đích, bao gồm: để ngăn cản người nhập cư mới mà không có tài liệu thích hợp từ sắp tới trong tương lai, … Tiếp tục đọc →