Liên minh thư về thuế tín dụng giáo dục

Cơ hội, Linh hoạt, Truy cập vào một nền giáo dục chất lượng cao cho mỗi thư trẻ em từ cơ hội cho tất cả trẻ em, Diễn đàn trường học độc lập Minnesota, Đồng minh Ed, Minnesota công giáo hội nghị, Trường MN tuyệt vời, và Minnesota Business Partnership PDF Version Families trên khắp Minnesota nên có … Tiếp tục đọc →

Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường học công giáo và giáo dục tôn giáo liên quan đến tình dục con người và bản sắc tình dục

Các “Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường học công giáo và giáo dục tôn giáo liên quan đến tình dục con người và bản sắc tình dục” được liệt kê để cung cấp một biện pháp rõ ràng về các câu hỏi của bản sắc tình dục đang nổi lên trong giáo xứ Catholic, trường học, và các bộ, cũng như … Tiếp tục đọc →

National School Choice Week Forum at the University of Minnesota

Held in January, National School Choice Week is the world’s largest annual celebration for parental choice in education. Approximately 11,082 events across all 50 states were held during School Choice Week in 2015. Các 2016 National School Choice Week is January 25-30.

Ở Minnesota, the University of Minnesota’s Hubert H. Humphrey School of Public Affairs and Opportunity for All Kids Foundation, a state-based advocacy group focused on school choice, are partnering to host an informative discussion to look at Minnesota’s progress on school choice, the national outlook and what the future holds. Former Washington DC teachers union president George Parker will provide a keynote address that will be followed by a bipartisan panel discussion moderated by education reporter Beth Hawkin Tiếp tục đọc →