Hai tuần cho tự do giờ Thánh

Các St. Cloud Diocese Hosts a Holy Hour Monday, Tháng sáu 26, 7:00-8:00 PM St. Nhà thờ Đức Bà Paris, St. Cloud Bishop Donald Kettler will preside at a Holy Hour to lead us in prayer and adoration for the intention of defending life, … Tiếp tục đọc →

Việc bỏ phiếu phải

  Mức độ không ưa cho ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng chính là mức cao lịch sử. Ở giữa sự bất mãn này, dấu vết của hai phương pháp tiếp cận méo để bỏ phiếu đã trở nên rõ ràng. Một cách tiếp cận là tránh bỏ phiếu hoàn toàn … Tiếp tục đọc →

Sành điệu bình chọn của bạn

Một nguồn lực cho biểu quyết trung thành 2016 (Tải về một phiên bản PDF) Quyền bỏ phiếu với nó mang một trách nhiệm để hình thành của một lương tâm, đồng thời để nghiên cứu và biết các vấn đề và ứng cử viên. Là công dân Trung thành, chúng tôi yêu cầu như thế nào mỗi … Tiếp tục đọc →