Tin tức phát hành: Ủy ban Di cư USCCB chỉ định tháng 2 8 như một ngày cầu nguyện cho những người sống sót và nạn nhân của nạn buôn người

WASHINGTON, DC. (Tháng mười hai 9, 2013) — Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB) Ủy ban di cư được chỉ định vào tháng 2 8 như một ngày cầu nguyện hàng năm cho những người sống sót và nạn nhân của nạn buôn người. Tháng hai 8 là ngày lễ của St. … Tiếp tục đọc →