Tin tức phát hành: Giám mục Công giáo MN gia hạn lời kêu gọi cải cách nhập cư toàn diện

Tuyên bố nhập cư mới cảnh báo chống lại các chính sách của tiểu bang phân chia gia đình và cản trở cải cách thực sự phục vụ phẩm giá con người và ST tốt chung. Paul, MINN (Tháng tư 12, 2012)—Các giám mục Công giáo ở Minnesota, thông qua văn phòng chính sách công của họ, Minnesota công giáo hội nghị (MCC), … Tiếp tục đọc →