St. Đám mây – Ngày nhịn ăn và cầu nguyện trong việc bồi thường cho một văn hóa bạo lực và disrespect cho cuộc sống con người

VESPERS cho cuộc sống: Một ngày cầu nguyện và Reparation (PDF flier) Lịch trình: 2:30 p.m. -"Life, Cái chết & Tất cả mọi thứ trong-giữa "nói chuyện của Jason Adkins 3:30 p.m. – Mân Côi 4:00 p.m. – VESPERS với giám mục Kettler tham gia với chúng tôi để trình bày … Tiếp tục đọc →

Politics in the Year of Mercy

The current Year of Mercy proclaimed by Pope Francis is an opportunity to reconsider how the creative force of mercy can be extended to the realm of public policy. Though the aim of law is to establish justice, it canTiếp tục đọc →