Chính trị trong năm Thương xót

Năm Thương xót hiện tại do Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố là một cơ hội để xem xét lại cách lực lượng sáng tạo của lòng thương xót có thể được mở rộng đến lĩnh vực chính sách công. Mặc dù mục đích của pháp luật là thiết lập công lý, nó có thể … Tiếp tục đọc →