Star Tribune: Giáo hội là quyền nói ra

(Op ed của giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị Jason Adkins, xuất hiện trong tháng mười 23 vấn đề của Star Tribune.) bởi Jason Adkins nhiều cộng đồng tôn giáo đã được ủng hộ cho hoặc chống lại việc sửa đổi bảo vệ hôn nhân Minnesota. Tuy nhiên, Các … Tiếp tục đọc →

Parish and Parish Captain Resources

General Parish Captain Resources Additional prayer and education tools: Marriage Bulletin Announcements Bulletin Inserts A Prayer for Marriage, Tổng giáo phận Saint Paul & Hôn nhân Minneapolis: Duy nhất vì một lý do, lời cầu nguyện chiến dịch, USCCB (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) Prayer to the HolyTiếp tục đọc →

Thiết kế với mục đích

(bởi Jessica) Trong một 2007 Angelus địa chỉ về mối quan hệ giữa Đức tin và lý do, Đức Giáo hoàng Benedict XVI cho biết, "Khi con người giới hạn suy nghĩ của mình để chỉ các đối tượng vật chất... ông đóng mình cho những câu hỏi lớn về cuộc sống, Mình, và Thiên Chúa … Tiếp tục đọc →