Lời khai của ông. Jason Adkins, MCC Giám đốc điều hành, Concerning Assault Weapons and AmmunitionHouse Public Safety Finance and Policy Committee on February 6, 2013

(Phiên bản PDF) Mr. Chairman and Members of the House Public Safety Finance and Policy Committee: Minnesota công giáo hội nghị, nói về chính sách công cộng của giáo hội công giáo tại tiểu bang Minnesota, hỗ trợ H.F. 241 và H.F. 242—bans on “assault” weapons and high-capacityTiếp tục đọc →