Abria cuộc sống là tuyệt vời 5K

Tham gia Abria hàng năm gia đình đi và mới năm nay – Hẹn giờ 5K và kid ’ s đua! Sáng nay Lễ hội sẽ bao gồm nhạc sống, thủ công Mỹ nghệ của trẻ em, food and more as we raise support for women and couples facing an unexpectedTiếp tục đọc →

Đừng biến chính trị thành thần tượng

Khi chúng ta nghe từ "thờ hình tượng," chúng ta có lẽ nghĩ trước tiên về một con bê vàng và thờ phượng ngoại giáo. Nhưng thờ hình tượng, ban sự tôn kính và tận tụy nợ Đức Chúa Trời một điều gì đó được tạo ra thay thế, thực sự là một tội lỗi phổ biến hơn nhiều. Thực tế, … Tiếp tục đọc →

Tinh thần công giáo: MN công giáo lãnh đạo: Giáo hoàng của cyclical một cuộc gọi đến hành động

(bởi Jessica Trygstad) Sau khi sự phát hành của giáo hoàng Francis' sinh thái cyclical, Người công giáo Mô tả nó như là một lời kêu gọi hành động. Một ngày 18 bảng điều khiển được tổ chức bởi Minnesota công giáo hội nghị, nói về chính sách công cộng của giám mục của nhà nước, bao gồm các quan điểm … Tiếp tục đọc →