Tinh thần công giáo: Việc HHS ủy nhiệm thực sự có ý nghĩa gì đối với người công giáo?

(bởi Susan Klemond) Người công giáo làm việc tại cho các công ty lợi nhuận có thể không cảm thấy về mặt đạo Đức thách thức bởi thực tế là abortifacients, khử trùng tự chọn và các biện pháp tránh thai hiện nay 100 phần trăm được bao trả theo kế hoạch sức khỏe của họ bởi vì họ không bắt buộc phải sử dụng chúng. Nhưng … Tiếp tục đọc →