Hai tuần cho tự do giờ Thánh

Các St. Cloud Diocese Hosts a Holy Hour Monday, Tháng sáu 26, 7:00-8:00 PM St. Nhà thờ Đức Bà Paris, St. Cloud Bishop Donald Kettler will preside at a Holy Hour to lead us in prayer and adoration for the intention of defending life, … Tiếp tục đọc →

Tổng thống USCCB nói phúc âm phục vụ lợi ích chung, Chương trình nghị sự chính trị không

(Tháng mười 13, 2016) Một tuyên bố từ tổng giám mục Joseph E. Kurtz của Louisville, Tổng thống Kentucky của hội nghị Hoa Kỳ của giám mục công giáo WASHINGTON-tại thời gian này quan trọng trong lịch sử quốc gia của chúng tôi, Tôi khuyến khích tất cả chúng ta phải dành một chút thời gian để suy ngẫm về … Tiếp tục đọc →