Tại sao bạn nên hỗ trợ trường lựa chọn đề xuất trước khi cơ quan lập pháp MN

(Tháng tư 25, 2016 – Tinh thần công giáo – bởi Bob Zyskowski) Mở rộng sự lựa chọn của cha mẹ trong giáo dục thông qua các khoản tín dụng thuế và các chương trình khác là một đầu tư đã được chứng minh trong tương lai của con em chúng ta và các cộng đồng của chúng tôi, nói Shawn Peterson, associate directorTiếp tục đọc →

National School Choice Week Forum at the University of Minnesota

Held in January, National School Choice Week is the world’s largest annual celebration for parental choice in education. khoảng 11,082 events across all 50 states were held during School Choice Week in 2015. Các 2016 National School Choice Week is January 25-30.

Ở Minnesota, the University of Minnesota’s Hubert H. Humphrey School of Public Affairs and Opportunity for All Kids Foundation, a state-based advocacy group focused on school choice, are partnering to host an informative discussion to look at Minnesota’s progress on school choice, the national outlook and what the future holds. Former Washington DC teachers union president George Parker will provide a keynote address that will be followed by a bipartisan panel discussion moderated by education reporter Beth Hawkin Tiếp tục đọc →