Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường học công giáo và giáo dục tôn giáo liên quan đến tình dục con người và bản sắc tình dục

Các “Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường học công giáo và giáo dục tôn giáo liên quan đến tình dục con người và bản sắc tình dục” được liệt kê để cung cấp một biện pháp rõ ràng về các câu hỏi của bản sắc tình dục đang nổi lên trong giáo xứ Catholic, trường học, và các bộ, cũng như … Tiếp tục đọc →

Phản đối bằng các MCC, 'chuyển đổi giới tính bộ công cụ' đã được phê duyệt bởi bộ giáo dục bang

(Tháng bảy 20, 2017 – Tinh thần công giáo – Maria Wiering) Một hướng dẫn "thực hành tốt nhất" cho các trường có học sinh chuyển giới được hội đồng tư vấn của Bộ Giáo dục Minnesota phê duyệt phủ nhận thực tế và làm giảm mục đích giáo dục, Ông Jason Adkins, Công giáo Minnesota … Tiếp tục đọc →