Cuộc diễu hành kinh Mân Côi gia đình Archdiocesan

Theo một nhân chứng công cộng để Đức tin công giáo của chúng tôi trong tháng này của tháng dành riêng cho chúng tôi may mắn mẹ Maria, đến với gia đình và bạn bè để hàng năm có thể gia đình kinh Mân Côi rước ở Saint Paul. Bishop Andrew Cozzens will lead theTiếp tục đọc →

Chính trị trong năm Thương xót

Năm Thương xót hiện tại do Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố là một cơ hội để xem xét lại cách lực lượng sáng tạo của lòng thương xót có thể được mở rộng đến lĩnh vực chính sách công. Mặc dù mục đích của pháp luật là thiết lập công lý, nó có thể … Tiếp tục đọc →