'Thần học là gặp người-' cách tiếp cận mục ca ngợi

(Có thể 23, 2016 – Tinh thần công giáo – Bob Zyzkowski)

Jason Adkins, Các giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị, tiếng nói chính sách công cộng của giáo hội thuộc bang, nói rằng các MCC nhân viên "là rất vui mừng về phục vụ trong vườn nho" với Đức Tổng giám mục Hebda, Ai sẽ giả định vai trò của Hội đồng quản trị của tổng thống.

"Đã, Đức Tổng giám mục Hebda đã cho thấy chúng tôi tinh thần tham gia xây dựng và giáo hoàng Francis kêu gọi một ' thần của cuộc gặp gỡ,' "Adkins, ông. "Những phẩm chất được điều cần thiết cho mô hình trung thành quốc tịch, cũng như nắm bắt những cơ hội tin lành xuất hiện trong các trường công cộng.

"Thậm chí còn quan trọng hơn, chúng tôi hy vọng Đức Tổng giám mục Hebda sẽ tiếp tục tỏa niềm vui trong đề xuất những chân lý của phúc âm, ngay cả khi họ đang được ưa chuộng. Tuyên ngôn của niềm vui của tin mừng sẽ phóng thực tế sâu sắc hơn mà Chúa
đã tạo ra chúng ta ra khỏi tình yêu,"ông nói. "Giáo hội công giáo giữ và tiết lộ rằng tình yêu, cung cấp thông qua học thuyết của mình một thông điệp của hạnh phúc thật sự."

Ông nói thêm: "Nhân chứng như vậy sẽ không nghi ngờ gì truyền cảm hứng cho đệ tử truyền giáo người giúp làm mới đời sống chính trị, và những người hiểu, như giáo hoàng Francis nhắc nhở chúng ta, có 'Một người công giáo tốt meddles trong chính trị' bởi vì nó là 'một trong những hình thức cao nhất của tổ chức từ thiện.' "

Đọc thêm