USCCB: Ủy ban ghế tái khẳng định việc giảng dạy của giáo hội công giáo về hôn nhân

(Tháng chín 14, 2016)

WASHINGTON-USCCB hai Ủy Ban chủ tịch đã ban hành một tuyên bố chung tái khẳng định giáo hội công giáo ’ s giảng dạy về hôn nhân “như là độc quyền vĩnh viễn, trung thành, và các liên minh hiệu quả của một người đàn ông và một người phụ nữ [và] không thể thay đổi.”

marriage2

Đức Tổng giám mục Allen H. Vigneron Detroit, Chủ tịch Ủy ban USCCB về học thuyết và giám mục Richard Malone của Buffalo, New York, Chủ tịch Ủy ban USCCB về giáo dân, Hôn nhân, Cuộc sống gia đình và tuổi trẻ, Ban hành các tuyên bố sau:

Thiên Chúa ’ s kế hoạch Doesn ’ thay đổi t

Tuyên bố chung từ Đức Tổng giám mục Allen H. Vigneron, Chủ tịch Ủy ban USCCB về học thuyết và giám mục Richard Malone, Chủ tịch Ủy ban USCCB về giáo dân, Hôn nhân, Cuộc sống gia đình và tuổi trẻ

Như là mục sư của nhà thờ là kịp thời để tái khẳng định các nhà thờ ’ s uỷ quyền giảng dạy về cuộc hôn nhân vì nó đi kèm với chúng tôi từ Thiên Chúa như là tác giả của sáng tạo và sự mặc khải. Giáo hội công giáo ’ s giảng dạy về hôn nhân là độc quyền vĩnh viễn, trung thành, và các công đoàn hiệu quả của một người đàn ông và một người phụ nữ không thể thay đổi.

Như giáo lý của giáo hội công giáo dạy, Hearkening quay lại những lời vô tận của sách Khải huyền: “‘ Cộng đồng thân mật của cuộc sống và tình yêu đó cấu thành bang kết hôn đã được thành lập bởi tác giả và ưu đãi của anh ta với luật pháp phù hợp riêng của mình.... Chính Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân.’ Ơn gọi hôn nhân viết rất tự nhiên của người đàn ông và phụ nữ như họ đến từ bàn tay của tác giả” (CCC, Không. 1603). Và mặc dù rất nhiều thay đổi văn hóa khác nhau và sự hiểu biết, Điều này “Đặt hàng sáng tạo vẫn còn tồn tại…” (Không. 1608).

Giảng dạy này được lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha tại cyclical của mình “Về chăm sóc cho nhà chung của chúng tôi” (Laudato Si'), nơi Đức Giáo hoàng Francis khuyến khích tất cả chúng ta làm việc cùng nhau trên tôn trọng món quà của thiên nhiên, món quà của Thiên Chúa ’ tạo ra s. Đặc biệt, Giáo hoàng Francis kêu gọi sự chú ý đến “quan hệ giữa cuộc sống con người, luật đạo Đức, mà ghi trong bản chất của chúng tôi...” (LS, Không. 155). Chúng tôi gây ra thiệt hại lớn cho bản thân, với nhau, và với thế giới khi chúng tôi bỏ qua Đạo Đức luật được đưa ra cho chúng tôi bởi Đức Chúa trời và ghi trong bản chất của chúng tôi. Lòng tốt và sự đa dạng tuyệt đẹp của Thiên Chúa ’ s tạo không bao gồm những điều đó là hậu quả của tội lỗi của chúng tôi.

Các nỗ lực để xác định lại ý nghĩa cần thiết của hôn nhân là hành động chống lại Đấng tạo hóa. Nó không thể được chứng minh về mặt đạo Đức, “ông đã chỉ huy và họ đã được tạo ra; và ông đã thành lập họ cho bao giờ và bao giờ; Ông cố định giới hạn của họ và ông đã thiết lập một luật mà không thể vượt qua đi” (PS 148:5b-6). Do đó, như là một cộng đồng và một quốc gia, chúng tôi không thể làm cho tiến bộ trong sự phát triển của con người nếu chúng tôi “Hãy suy nghĩ suy yếu của gia đình như là xã hội tự nhiên mà thành lập hôn nhân sẽ chứng minh mang lại lợi ích cho xã hội như một toàn thể” (Amoris Laetitia, Không. 52).

Tất cả chúng ta có thể làm việc với nhau cho lợi ích chung, bao gồm trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn, và củng cố hôn nhân.