Hành vi vi phạm của lương tâm quyền video – Dòng Phanxicô liên minh

Xem và chia sẻ video 3 phút này mới có tính năng ba phụ nữ, bao gồm cả Sr. Jane Marie Klien của dòng Phanxicô liên minh, Inc, có quyền lương tâm đang bị xâm phạm.

http://bcove.me/v09ds2tn